Naturgas og VE

Energigasser (herunder naturgas) er meget fleksible i brug. Man kan let og hurtigt skrue op og ned for effekten, hvilket gør gas særligt egnet i situationer med spidsbelastninger i samspil med store kraftværksenheder og til at sikre stabil strømforsyning i elnet med megen fluktuerende vindkraft. Disse egenskaber gør det oplagt at bruge naturgassen og gassystemet som partner i en gradvis overgang til mere vedvarende energi.

DGC har gennem en årrække arbejdet med kombinationer af naturgas og forskellige former for vedvarende energiteknologi fx varmepumper, solvarme, mikrokraftvarme.

DGC rådgiver omkring sådanne hybridløsninger og kan gennemføre laboratorieafprøvninger og demonstrationsprojekter til dokumentation af energieffektivitet og miljøpåvirkning.