Årsrapport og ny bestyrelse for DGC


nyhed
10. marts 2010

Generalforsamlingen har d. 10. marts 2010 godkendt årsrapporten 
for 2009. 
 
Resultatet var et overskud på 0,3 mio. kr. efter skat, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Den samlede omsætning (30,4 mio. kr.) er steget 7 pct. i forhold til 2008 og svarer til det budgetterede. Den eksterne projektomsætning uden for ejerselskabernes kreds er steget 12 pct. i forhold til 2008 og dækker nu over halvdelen af DGC's projektomkostninger. 
 
Generalforsamlingen indvalgte Ole Albæk Pedersen, adm. direktør i HNG Midt-Nord Salg, som nyt medlem i bestyrelsen. Han efterfølger Niels Erik Andersen, adm. direktør i HMN, der forlader bestyrelsen efter mere end 20 års medlemskab. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med den nuværende næstformand 
Peter A. Hodal, divisionsdirektør i Energinet.dk som ny formand. Han efterfølger Peter Skak-Iversen, der fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen. Ny næstformand blev Peter Vadstrup Jensen, vicedirektør i HMN Naturgas.