Afsætning af opgraderet biogas via naturgasnettet


nyhed
6. januar 2010

I regeringens udspil om Grøn Vækst er der lagt op til øget brug af biogas. Der er derfor god grund til at undersøge forholdene og omkostningerne ved at distribuere biogas via naturgasnettet. For at få biogassen til at strømme fysisk i gasnettet skal den opgraderes, så den kvalitetsmæssigt svarer til naturgassen. 
 
Sammen med Naturgas Midt-Nord (projektleder), DONG Energy, NIRAS, Thorsø Biogas, m.fl. har DGC undersøgt en række forskellige aspekter vedrørende afsætning af opgraderet biogas via naturgasnettet. 
 
Projektet har været delt op i nedenstående otte forskellige arbejdspakker:
WP 1: Opgraderingsteknologier og krav til gaskvalitet 
WP 2: Barrierer for afsætning af biogas til naturgasnettet 
WP 3: Styring af naturgasnettet
WP 4: Ansvarsforhold og ejerstruktur 
WP 5: Anvendelse af opgraderet biogas 
WP 6: Driftsøkonomi 
WP 7: Samfundsøkonomi 
WP 8: Miljøforhold 
 
Læs mere i projektrapporten "Biogas til nettet
 
Projektets fase 2 - en realisering af et opgraderingsanlæg - afventer en omlægning af tilskudsreglerne for biogas, da der idag kun ydes tilskud til biogas anvendt til kraftvarme. Projektet er økonomisk støttet af Energinet.dk via ForskNG programmet.