DGC-kursus i Grønland


nyhed
1. februar 2010

DGC skal udvikle og afholde et flaskegas-kursus på Metalskolen i Nuuk, Grønland ultimo marts i år. Kurset afholdes i samarbejde med det grønlandske forsyningsselskab Nukissiorfiit.

Kurset vil bl.a. indeholde:

  • F-gassens egenskaber
  • Regler for oplag af F-gas
  • Generelle sikkerhedsregler ved arbejde med gas
  • Kravene i Gasreglementet samt nye krav
  • Myndigheds- og autorisationsforhold på Grønland
  • Opbygning af gasinstallationer
  • Drift og vedligehold af gasinstallationer
  • Kontrol af nye og ibrugtagne gasinstallationer
  • Teoretisk og praktisk autorisationsgivende prøve 

Til kurset anvendes det nuværende grønlandske Gasreglement fra 1984 med ændringer og tilføjelser i henhold til nyere regler på området i Danmark (bl.a. GR B5).