IGRC 2014 i København


nyhed
20. oktober 2010

DGC har i samarbejde med Wonderful Copenhagen (www.woco.dk) udarbejdet et tilbud på at holde den Internationale Gas Unions forskningskonference, IGRC i København i 2014. 
 
Tilbuddet blev forelagt IGU's Policy Committee d. 18. oktober 2010 på komitéens møde i Doha, Qatar, og IGU besluttede at sige ja tak til det danske værtsskab. 
 
Se den promotion-film, som Wonderful Copenhagen har udarbejdet som led i markedsføringen af det danske tilbud.
 

IGRC - International Gas Union Research Conference - er den mest anerkendte internationale forsknings- og udviklingskonference på gasområdet. IGRC dækker hele gaskæden fra udvinding til slutanvendelse. 
 
Konferencens formål er videnudveksling og netværksudbygning omkring gasteknologi. Konferencen har været afholdt hvert tredje år siden 1980, men aldrig før i Skandinavien. 
 
Den seneste IGRC fandt sted i Paris i oktober 2008 og var en stor succes med en rekorddeltagelse på mere end 800 delegerede. 
Den kommende IGRC finder sted i Korea 19.-21. oktober 2011 med temaet "Innovation is the key to a sustainable future". 
 
Se i øvrigt www.igrc2011.com.