Miljømæssig optimering af gasmotorer


nyhed
22. december 2010

Hvilke emissioner fra naturgasfyrede motorer på kraftvarmeværker har de værste klima- og sundhedsmæssige skadesvirkninger? Undersøgelser viser, at det er NOx-emissioner, der gør mest skade.

Sammen med DMU og motorleverandørerne Rolls Royce og Wärtsila har DGC gennemført et projekt med det formål at få klarlagt, hvor man bør fokusere ved reduktion af emissioner. Projektet har omfattet målinger på en række motorer under forskellige driftsforhold, sprednings-beregninger, der fortæller hvor emissionerne bæres hen og litteraturundersøgelse af skades-virkninger af de udsendte stoffer.

Det konkluderes, at skadesvirkninger af formaldehyd og CO er uden betydning sammenlignet med skadesvirkninger forårsaget af NOx- og kulbrinteemissioner. Heraf er NOx-emissioner de mest skadelige.

Ved høje NOx-emissioner er omkostninger relateret til skadevirkninger som følge af NOx-emissioner 15-25 gange højere end omkostninger relateret til kulbrinteemissioner. Ved lave NOx-emissioner er omkostninger relateret til skadevirkninger som følge af NOx-emissioner 5-8 gange højere end omkostninger relateret til kulbrinteemissioner.