Naturgas Fyn køber aktier i DGC


nyhed
19. marts 2010

Naturgas Fyn solgte sine DGC-aktier til Energinet.dk i 2006, 
men har nu ønsket at vende tilbage som ejer. 

De nuværende ejere byder Naturgas Fyn velkommen tilbage i ejerkredsen, som efter Naturgas Fyn's genindtræden ser således ud:

  • HMN Naturgas (38,4 pct.)
  • DONG Energy (36,0 pct.)
  • Energinet.dk (15,6 pct.)
  • Naturgas Fyn (6,0 pct.)
  • Københavns Energi (4,0 pct.)