Naturgas og vedvarende energi


nyhed
15. oktober 2010

Tre demonstrationsprojekter er i gang, hvor naturgas sammen med solvarme forsyner boliger med varme og varmt vand. Projekterne skal give erfaringer med de to energiformer i kombination, og DGC's rolle er at udføre energimålinger, som bla. viser energieffektiviteten og miljøpåvirkningen. 
 

Villa med lille solfanger og 15 kW kedel

Projektet (i samarbejde med Baxi) omfatter en demonstration af en 15 kW kedelunit med indbygget 160 liters beholder i kombination med en 5 m2 solfanger. Anlægget er idriftsat i juni 2010 og forsyner en villa på 184 m2 med varme og varmt vand, hvor solfangeren udelukkende bidrager til varmtvandsbehovet. DGC har installeret energimålere, og målingerne er igangsat i oktober 2010. 
 

Boligbebyggelse med 40 m2 solfanger og to 60 kW kedler

Projektet (i samarbejde med Weishaupt) omfatter demonstration af en gas/sol-installation ved en boligbebyggelse. Installationen består af 40 m2 solfanger og to 1000 liters akkumuleringstanke. Som backup er der installeret to 60 kW kedler koblet i kaskade. Anlægget blev idriftsat i september 2009 og forsyner 7 dobbelthuse med varme og varmt vand. I sommeren 2010 er DGC gået ind i projektet og har installeret energimålere. Målingerne forventes igangsat i oktober 2010. 
 

Villa med stor solfanger og 15kW kedel

Projektet (i samarbejde med vvs-firmaet Nygas) omfatter en 3000 liters akkumuleringstank i kombination med 25 m2 solfanger og en 15 kW Weishaupt-gaskedel med tilhørende varmtvandsbeholder. Ideen er, at solfangerne skal dække så stor en andel af varmebehovet som muligt i et stuehus på 250 m2. Målinger forventes igangsat i løbet af efteråret.