Nyt testcenter for brint og brændselsceller


nyhed
23. februar 2010

DGC har sammen med Risø ansøgt EUDP om støtte til et nyt testcenter for brint og brændselsceller. Ultimo 2009 gav EUDP tilsagn om støtte til projektet. 
 
Grundlaget for testcentret er tidligere spørgeskemaundersøgelser gennemført af DGC og senest en interviewrunde med de vigtigste interessenter i industrien (Topsøe Fuel Cells, Dantherm, IRD mv.) Der foreligger støtteerklæringer fra alle disse interessenter.
 
Testcentret planlægges opbygget i tre faser løbende fra 2010 til 2016, og den nuværende bevilling omfatter kun Fase I, der løber fra 2010 til 2012. 
 
Sekretariatet placeres hos Risø. Herudover vil de praktiske aktiviteter være fordelt mellem Risø og DGC, således at Risø hovedsagelig tager sig af de forskningsorienterede test, og DGC tager sig af de mere praksisnære test og godkendelsesaktiviteter. 
 
Fase 1 omfatter opstart i tæt samarbejde med industrien. En væsentlig aktivitet vil være udvikling og standardisering af en accelereret levetidstest af brændselsceller. Herudover vil rådgivning om godkendelse og CE mærkning indgå. Endelig vil der blive arbejdet planlægning af de næste to faser i opbygningsforløbet.