BP 2010 Energistatistik


nyhed
5. juli 2011

Verdens samlede energiforbrug steg 5,6 pct. fra 2009 til 2010 - den største stigning i 38 år. Hovedårsagen er forbedring af økonomien oven på finanskrisen.

Alle energiformer steg kraftigt, herunder ikke mindst naturgasforbruget, der med en stigning på 7,4 pct. ligger lige under kul (7,6 pct.), men væsentlig over olie (3,1 pct).

Kul og naturgas fortsætter med at erobre markedsandele fra de øvrige brændsler. Naturgas dækker nu knap 24 pct. af verdens energibehov.

Vedvarende energi har ligeledes betydelige stigningstakter (vindenergi: 22,7 pct.), men udgør fortsat kun 1,8 pct. af det globale energiforbrug.

Ifølge BP er der gasreserver til knap 60 års produktion på det nuværende niveau. Det svarer til et lille fald i forhold til 2009 (63 år).

Statistikken kan findes her www.bp.com/statisticalreview.