DGC overtager formandskabet for IEA’s brintsamarbejde


nyhed
24. juni 2011

35 deltagere fra 20 lande deltog i 
Executive Committee mødet for IEA Hydrogen Implementing Agreement (HIA) i København d. 15.-16. juni 2011 med DGC som vært. På mødet blev DGC’s vicedirektør Jan K. Jensen valgt til ny formand for en 3-årig periode.
 
DGC varetager det danske medlemskab af HIA på vegne af Energistyrelsen, som sammen med de danske gasselskaber støtter DGC’s deltagelse i arbejdet.
 
Forskningssamarbejdet i det Internationale Energi Agentur (IEA) er organiseret i en række samarbejdsaftaler (Implementing Agreements). Danmark deltager i en del af de i alt 41 Implementing Agreements – herunder Hydrogen Implementing Agreement (HIA).

I regi af HIA gennemføres en række samarbejdsprojekter om produktion, lagring, transport og anvendelse af brint, hvori interesserede virksomheder, universiteter og organisationer fra medlemslandene deltager. Formålet med HIA er - via internationalt F&U samarbejde - at accelerere implementeringen af brint i energisystemet.
 
Ialt 23 lande og internationale organisationer deltager aktivt i brintsamarbejdet. Den daglige administration af HIA varetages af HIA-sekretariatet, som er placeret i Washington DC, USA.
 
RisøDTU, iNANO, Haldor Topsøe AS, H2logic og DGC er aktive danske deltagere i HIA’s samarbejdsprojekter, hvoraf der pt. er 11 aktive.
 
På HIA’s hjemmeside: http://ieahia.org/ er det muligt at finde newsletters, årsrapporter, projektrapporter, kontaktoplysninger mm. ligesom oplysninger om samarbejdsprojekterne og de danske deltagere findes på: www.h2-info.dk.