Energibesparelser - igen et flot resultat for gasselskaberne


nyhed
31. marts 2011

Naturgasselskaberne har endnu engang overopfyldt deres energi-sparemål. De tre naturgasselskaber HMN Naturgas, Naturgas Fyn og DONG Energy har i 2010 tilsammen realiseret 1240 TJ svarende til 350 mio. kWh. 
 
Gasselskaberne indgik sammen med de øvrige net- og distributions-selskaber i november 2009 en aftale med Klima- og Energiministeren om den fremtidige energispareindsats. I henhold til denne aftale skal gasselskaberne i de kommende år levere en årlig energispareindsats på 1100 TJ svarende til 305 mio. kWh. Gasselskabernes indberetning til Energistyrelsen viser, at selskaberne har overopfyldt deres årlige sparemål for 2010 med ca. 15 %.
 
Næsten 60 % af besparelserne er realiseret inden for produktions-erhverv, og knap 30 % er realiseret inden for de private husholdninger. De resterende besparelser er ligeligt fordelt mellem sektorerne handel og service og offentlige virksomheder.
 
Den indgåede aftale åbner mulighed for at net- og distributions-selskaberne kan udføre besparelse uden for eget forsyningsområde og uden for egen energiart. Ca. 50 % af gasselskabernes besparelser er realiseret inden for gasområdet. De øvrige besparelser er realiseret inden for olie, ca. 20 %, el, knap 15 % og fjernvarme, knap 10 %. De resterende besparelser er realiseret inden for områder med fast brændsel, kul og biomasse.
 
Yderligere oplysninger fås hos Per Jensen, HMN Naturgas, formand for gasselskabernes DSM-udvalg, pej@naturgas.dk eller Leif Frandsen, DGC, sekretær for gasselskabernes DSM-udvalg