IEA Special Report: "Are we entering a golden age of gas?"


nyhed
17. august 2011

Det Internationale Energi Agentur (IEA) har for nylig udsendt en rapport over et helt nyt muligt scenarie for energiudviklingen frem til 2035, hvor naturgas kommer til at spille en betydeligt større rolle end i IEA's øvrige scenarier. Rapporten "Are we entering a golden age of gas?" konkluderer bl.a. følgende:

  • nedgang i kulfyring og afdæmpning i kernekraft vil føre til et stigende naturgasforbrug (62 pct. stigning)
  • Kinas gasforbrug vil vokse til samme størrelse som EU's
  • ikke-OECD-lande vil stå for 80 pct. af væksten
  • naturgas vil gå fra 21 pct. til 25 pct. af det globale energimix
  • unconventional gas vil dække mere end 40 pct. af stigningen
  • der er rigelige gasressourcer til at dække det stigende forbrug (250 år)
  • trade via rør og LNG fordobles
  • prisstigningerne vil være beherskede

Rapporten har en lang række meget illustrative grafer. 
Hent rapporten "Are we entering a golden age of gas?".