Online hjælp til at vælge den bedste kedel


nyhed
7. februar 2011

Både forbrugere og installatører har fået et nyt værktøj til at vælge den mest økonomiske og energibesparende kedel ved udskiftning eller ved nyanskaffelse. På www.boilerinfo.eu kan du få gratis information, rådgivning og beregning på foreløbig fem sprog.

 
Energi til opvarmning og varmt vand udgør en betydelig del (ca. 25 pct.) af det samlede energiforbrug i EU. Kun transportsektoren
har et større energiforbrug. Opvarmning og varmtvandsproduktion sker oftest i små cen-tralvarmekedler, som tæller knap 100 mio. i EU25. Information om kedler, og hvor effektivt de fungerer i den aktuelle varmeinstallation, er derfor vigtig for energibesparelser i Europa.
 
Et større EU-støttet projekt, Boiler Information System on Efficiency (BISON) har haft til formål at opbygge et internetbaseret informations-system, som beregner den reelle effektivitet af en kedel installeret i et specifikt varmesystem og dermed muliggøre et optimalt valg af kedel til varmesystemet.
 
Beregningsværktøjerne BOILSIM og GASPRO (som DGC har været med til at udvikle) har også til formål at rådgive om valg af kedel. Men hvor BOILSIM 
og GASPRO er brugerbetalte fagspecifikke programmer anvendt primært af installatører, er det nye værktøj www.boilerinfo.eu et gratis online fælles-europæisk system med udvidede funktioner, der henvender sig bredt og foreløbig tilbydes på dansk, engelsk, spansk, portugisisk og græsk. Både forbrugere, installatører, energikonsulenter, arkitekter og andre inter-essenter kan få rådgivning til at vælge den bedst egnede kedel til en ny installation eller i en udskiftningssituation.
 
EU-projektet BISON er gennemført i et samarbejde mellem DGC, REPSOL 
YPF (Spanien), National Technical University of Athens (Grækenland) og Centro de Apoio Tecnologico a Industria Metalomecanica (Portugal).
 
Se nærmere på www.boilerinfo.eu .