Statusnotat om LNG


nyhed
8. november 2011

Interessen for LNG har været stor det sidste års tid og på den baggrund har gasselskaberne bedt DGC om at lave en udredning vedrørende muligheder og problemstillinger i forbindelse med introduktion af LNG i Danmark. 
 
Gennemgangen vil bl.a. omfatte: 
 
  • Anvendelsesområder og potentialer (køretøjer, skibsfart, traditionelle gasanvendelse)
  • Miljøforhold (anvendelse, transport, terminaler)
  • Forsyningsveje (terminaler, nettilslutning, lastbil)
  • Sikkerhed (håndtering, gaskvalitet, eksisterende normer og anvisninger i Norge og Sverige, myndighedsforhold)
Formålet med udredningen er at skabe grundlag for et kvalificeret bidrag til drøftelserne om introduktion af LNG i Danmark.
 
Udredningen forventes at foreligge i februar 2012.