8. EGIG rapport om gasuheld


nyhed
19. januar 2012

EGIG (European Gas Pipeline Incident Data Group) frigav i december 2011 sin 8. rapport om uheld på Europas højtryksgasledninger. 

EGIG er et europæisk samarbejde mellem 12 partnere i Europa, som tilsammen repræsenterer 135.000 km højtryksgasledninger. DGC er medlem på danmarks vegne.

EGIG databasebasen rummer alle uheld på højtryks (>15 bar)-stålledninger, hvor uheldet har ført til utilsigtet gasudslip.

EGIG har eksisteret siden 1982, og databasen repræsenterer en samlet uheldseksponering på 3,6 mio. km x år.

I den 8. EGIG-rapport konkluderes bl.a., at

  • uheldsfrekvensen i registeringsperioden har været 
    0,35 uheld per 1000 km per år
  • uheldfrekvensen er faldet væsentligt gennem årene, men synes nu at stabilisere sig
  • udefrakommende årsager til uheld giver oftest anledning til de mest alvorlige situationer
  • udefrakommende årsager er reduceret i antal, så de nu ligger på linje med korrosion og materialedefekter

Læs mere på EGIG's hjemmeside www.egig.eu, hvorfra rapporten også kan downloades.