ATV-seminar om gasnettets fremtid


nyhed
26. januar 2012

På Christiansborg arbejdes der lige nu på at nå til en aftale om fremtidens danske energisystem. Efterfølgende vil der bl.a. skulle udarbejdes en handlingsplan for gasnettets rolle i Danmark.

Akademiet for de Tekniske Videnskaber har arrangeret et seminar til belysning af de politiske beslutningers betydning for gasnettets rolle og potentiale i fremtidens danske energisystem. Seminaret vil også give bud på rammebetingelser og teknologier, som er nødvendige for at benytte gasnettet som en sikker og omkostningseffektiv energiforsyning. 

Konklusioner fra seminariet vil blive fremsendt som indspil til regeringens kommende handlingsplan for gasnettet.

Seminaret afholdes 20. marts 2012 hos Energinet.dk i Ballerup. 

Læs mere og tilmeld dig på www.atv.dk.