Enklere procedurer for indregulering af gaskedler


nyhed
18. december 2014

DGC-vejledningerne nr. 5, 57 og 58 er ført up-to-date som led i en justering af procedurerne for indregulering af gaskedler. Under ”Gaskvalitet og indregulering” kan serviceteknikere og vvs’ere hente vejledningerne og andre hjælpeværktøjer.
 
Igennem de sidste fire år har gassen i det danske gasnet løbende ændret sammensætning, hvilket stiller krav til indregulering af de forskellige gaskedler. For at sikre optimal drift tilbyder DGC en række vejledninger og informationer om forholdsregler og procedurer for korrekt indregulering.
 
Efter at branchen har høstet erfaringer i praksis er procedurerne nu gået efter i sømmene og revideret. I samråd med repræsentanter fra servicebranchen, gasselskaberne og Sikkerhedsstyrelsen har DGC justeret informationerne under ”Gaskvalitet og indregulering”. Det betyder, at procedurerne beskrevet i DGC-vejledningerne 5, 57 og 58 er forenklet og at serviceteknikere og vvs’ere nu kan få en bedre hjælp til at indregulere små og store gaskedler.
 
Læs mere om de ændrede vejledninger i artiklen ”Reviderede DGC-vejledninger for indregulering af gasfyr” af Michael Westergaard, Gastech-Energi i Gasteknik, dec 2014

Læs mere under Gaskvalitet og indregulering