EUDP-støtte til fire projekter med DGC-deltagelse


nyhed
22. december 2014

EUDP's bestyrelse har besluttet at støtte 49 projekter med ca. 275 mio. kr. i programmets efterårsrunde for 2014. DGC deltager i følgende fire projekter:

Under Brint og brændselsceller:

  • IEA Hydrogen Implementing Agreement 2015-16 Projektet er en fortsættelse af DGC’s arbejde som Danmarks repræsentant i Hydrogen Implementing Agreement’s Executive Committee på vegne af Energistyrelsen. Kontakt: Jan K. Jensen
  • IEA Hydrogen Implementing Agreement, Power to Gas arbejdsgruppe 2015-17 Formålet med at deltage i arbejdsgruppen er at sikre koordinering af den nationale indsats på Power to gas-området (P2G) med den internationale F&U indsats. Kontakt: Henrik Iskov
  • BoP-OP - Balance of Plant Optimisation (2.5 kW Reformate Product Cost Reduction) I projektet arbejder partnerne på udviklingen af en 2,5 kW platform målrettet markedet for mikrokraftvarme og backup energisystemer.
    Kontakt: Jytte S. Nielsen

Under Systemintegration:

  • Udvikling og demonstration af IR gasmåler Formålet med projektet er at udvikle en IR-baseret sensor, som præcist og til en væsentlig lavere pris end gaskromatografer kan analysere gassens sammensætning.
    Kontakt: Per G. Kristensen

 
Se hele listen med alle støttede projekter i EUDP 2014 – anden runde