Lav NOx-emission fra villakedler


nyhed
28. november 2014

DGC’s analyser viser, at danske villakedler udsender langt mindre NOx end tidligere forventet og at villaejere med gasfyr betaler for meget i NOx-afgift. Den glædelige nyhed kan altså have en positiv effekt både på miljøet og på gasforbrugernes fremtidige økonomi.

 
Mere miljørigtige og energieffektive gaskedler siden 2004
DGC har gennemført en analyse med udgangspunkt i gasselskabernes databaser over villakedler med informationer om fx fabrikat, type og årligt gasforbrug. Resultaterne af analysen viser, at den gennemsnitlige emission i 2014 ligger væsentligt under det niveau, som SKAT regner med. Faldet skyldes, at mere miljørigtige og energieffektive gaskedler har vundet frem, ikke mindst på grund af DGC’s kedelmærkningsordning, som har eksisteret siden 2004. Analysen viser også, at emissionsniveauet fortsat vil falde de kommende år, indtil alle kedler fra før 2004 er udskiftet.
 
Villaejere kan samlet spare 11 mio.
DGC har undersøgt, hvor meget NOx gasfyrede villakedler i Danmark udsender pr. forbrugt energienhed, hvilket er interessant ud fra både et miljømæssigt og et afgiftsmæssigt aspekt. SKATs afgifter på NOx er udregnet efter en standardsats på omkring 40 g/GJ, mens DGC’s analyser dokumenterer, at NOx-emissionen i dag er nede på 25 g/GJ eller hele 37 % under det niveau, som SKAT regner med. Det betyder, at gasforbrugerne betaler for meget i NOx-afgift i forhold til deres faktiske emission. Samlet set vil de danske villaejere med gasfyr kunne spare omkring 11 mio. kr. årligt, når SKAT får implementeret den nye viden i deres beregning af afgifterne. 
 
Større kedlers NOx-udledning er næste skridt
Opmuntret af de fine resultater for de mindre kedler fortsætter DGC arbejdet med at dokumentere NOx-emissionerne for kedler over 120 kW. Dette arbejde forventes afsluttet i begyndelsen af 2015.