Nyt samarbejde sikrer fremtidens forsyning med VE-gas


nyhed
2. december 2014

Innovationsfonden giver 17 mio. kr. til projektet SYNFERON, som skal sikre fremtidens forsyning med VE-gas. DGC deltager i det ambitiøse projekt om fuld konvertering af 2. generationsbiomasse til biobrændsel, herunder VE-gasser, som kan tilsættes til naturgasnettet.

Syntesegas produceret ved forgasning af fx halm eller træflis skal omdannes til enten flydende brændstof eller metan, før den kan lagres eller tilsættes naturgasnettet. De eksisterende omdannelsesprocesser er relativt dyre, og en betydelig procentdel af energiindholdet i syntesegassen går tabt. Det skal projektet SYNFERON (Optimised SYNgas FERermentatiON for biofuels production) finde en løsning på. Forskningssamarbejdet skal udvikle en ny teknologiplatform, som optimerer hvert eneste led i processen fra biomasse over syntesegas til flydende og gasformige biobrændsler.
 
Den nye teknologiske platform skal være med til at sikre den bæredygtige omstilling lang tid frem. ”I det fremtidige danske energisystem med en overvejende andel vindenergi frem mod 2050 vil der være behov for lagring af store energimængder. Vores teknologi er et supplement til vindenergien og gør den indirekte lagring mulig”, forklarer senior projektleder Niels Bjarne Rasmussen fra Dansk Gasteknisk Center.
 
Læs mere om projektet og deltagere hos innovationsfonden.dk