Partnerskab skal lægge strategi for Smart Energy


nyhed
14. november 2014

Et intelligent og fleksibelt energisystem er nødvendigt for at kunne klare fremtidens energiudfordringer med stadig større andele af vedvarende energi i varierende mængder.

Smart Energy Networks er dannet som et partnerskab mellem energiselskaber, industri og vidensinstitutioner med det formål at fremme udvikling og implementering af et dansk smart energisystem baseret på et sammenhængende el-, gas- og varmesystem.

Partnerskabet skal samarbejde om at skabe forudsætninger for en samfundsmæssig optimal realisering af de langsigtede energipolitiske mål, herunder sikre gode og bæredygtige vækstmuligheder for dansk erhvervsliv på både kort og langt sigt. 

Partnerskabet skal desuden muliggøre en optimal udnyttelse af ressourcerne via en strategisk planlægning for forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter inden for fremtidens integrerede og intelligente energisystem.

Deltagerne i Smart Energy Networks er i dag fra energiselskaber/industri:
Dansk Energi, Dansk fjernvarme ved Grøn Energi, DI Energi og DGC, fra vidensinstitutionerne: AAU, AI, AU, DTU, SDU og TI. Partnerskabet er støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

Formand for Smart Energy Networks er Thea Larsen, adm. direktør i DGC.

Læs mere på www.smartenergynetworks.dk