Partnerskab for Termisk Forgasning skudt i gang


nyhed
27. november 2014

Der var god tilslutning til det stiftende møde i Partnerskab for Termisk Forgasning 20. november, hvor ca. 30 interesserede fra en række vidensinstitutioner og virksomheder deltog.

Ved EUDP-ansøgningen i marts 2014 blev DGC bevilget støtte til etablering af Partnerskab for Termisk Forgasning. Formålet med foreningen/projektet er at koordinere, styrke og målrette den danske indsats inden for forskning, udvikling og demonstration (FUD), så termisk forgasning kan bruges optimalt i det forventede fremtidige danske energisystem.

På det stiftende møde i partnerskabet diskuterede deltagerne formål, vedtægter og arbejdsopgaver. Morten Tony Hansen fra FORCE Technology blev valgt som formand og bestyrelsen kom desuden til at bestå af Per G. Kristensen fra DGC, Søren Hylleberg fra HMN Naturgas, Henrik Houmann Jakobsen fra Biosynergi Proces, Jesper Ahrenfeldt fra DTU Kemiteknik og Thomas Ritz Nissen fra 1Rgi.

Seks arbejdspakker
Mødelederne fra DGC lagde op til at fordele foreningens arbejde i seks arbejdspakker - Work Packages (WP) med følgende emner:

  • WP1 Status for termisk forgasning
  • WP2 Termisk forgasning og det danske energisystem
  • WP3 Strategi for termisk forgasning
  • WP4 Rammebetingelser
  • WP5 Implementering af strategien
  • WP6 Organisering af opstart af partnerskabet