Frivilligt måleprogram for metantab fra biogas- og opgraderingsanlæg


nyhed
13. september 2016

Energistyrelsens Biogas Taskforce, Biogasbranchen og DGC har gennemført et projekt om metantab fra biogas- og opgraderingsanlæg. Som en del af dette projekt er der udført målinger af metantab fra seks biogasanlæg og to opgraderingsanlæg, og der er defineret et frivilligt måleprogram, som biogasbranchen kan tilslutte sig.

Formålet med det frivillige måleprogram er:

  • at hjælpe det enkelte anlæg med at minimere metantab og dermed forbedre sin økonomi
  • at optimere biogasproduktionens klimaregnskab og dokumentere branchens indsats
  • at etablere et bedre datagrundlag med hensyn til faktiske tab fra danske biogasanlæg.

Ordningen indebærer, at anlæggene definerer en rutine for egenkontrol og gennemfører denne minimum hver anden måned. Desuden skal anlæggene lade et eksternt firma kvantificere udslippet fra anlægget. For store anlæg (større end 1 mio. m3 metan pr. år) skal dette ske minimum hvert andet år, og hvert tredje år for små anlæg. Ordningen vil blive forankret hos Brancheforeningen for Biogas.

Målingerne på de seks biogasanlæg er udført af tre forskellige målefirmaer. På fire af de seks anlæg er målinger blevet fortaget af to eller alle de tre involverede målefirmaer. Målingerne har vist betydelige forskelle i metantabet fra de undersøgte anlæg og betydelige forskelle i, hvad de forskellige målefirmaer har målt på samme anlæg. De rapporterede tab fra de seks biogasanlæg varierer mellem 1,1 % og 3,3 % af biogasproduktion, afhængig målefirma og måletidspunkt.

Læs mere om målingerne og om det frivillige måleprogram i en rapport, skrevet af DGC: " Pilotprojekt til et frivilligt måleprogram for metanudledning fra biogas- og opgraderingsanlæg".