Biogas2020: Penge at spare ved reduktion af metantab


nyhed
27. november 2017

Det skandinaviske biogassamarbejde Biogas2020 havde samlet en lang række eksperter til en fælles konference om biogas den 8. og 9. november. Der var på konferencen udbredt enighed blandt eksperterne om, at potentialet for brugen af biogas er meget stort.
 
For den almindelige forbruger af energi, ringer der nok ikke mange klokker, når man taler om opgradering og kondensering af biogas. Men i forbindelse med at indløse biogassens store potentiale, spiller netop dette emne en afgørende rolle, og det havde da også sit helt eget spor under konferencens mange workshops.  
 
I den forbindelse var der oplæg fra flere internationale aktører, og deltagerne fik derfor både erfaringer fra Sverige, Danmark og Frankrig med sig hjem.

Biogas klar til anvendelse
En af disse aktører var Torben Kvist fra Dansk Gasteknisk Center, som delte sine erfaringer med at få gjort biogassen klar til anvendelse. Han berettede om forskellige metoder og erfaringer med blandt andet vandskrubbeanlæg og membranløsninger. Han understregede, at selvom der var forskelle i de forskellige metoders effektivitet, så var det vigtigt også at tage andre faktorer i betragtning såsom den mængde energi, man anvendte i opgraderingsprocessen. Konklusionen var dog ikke til at tage fejl af: Der er mange penge at spare ved at reducere metantabet, da det i sidste ende er metan, det hele handler om.
 
Også franske Benjamin Berg fortalte om sine erfaringer med opgradering af biogassen ved hjælp af en proces, hvor man benytter sig af nedfrysnings- og optøningsteknikker.

Anlæg til flydende biogas
I forbindelse med opbevaring af den opgraderede biogas, blev der fra dansk side berettet om store ambitioner, hvor der blandt andet var projekteret et anlæg i Frederikshavn, som potentielt kunne rumme den nuværende samlede produktion af flydende biogas.
 
Den helt store udfordring i forbindelse med en øget anvendelse af biogassen er omkostningerne i forbindelse med opgradering og kondensering samt transporten af den opgraderede biogas.  
 
Derimod er mængden af biomasse stigende, mens man løbende øger effektiviteten i produktionen af biogas. Derfor bliver potentialet ved med at vokse – ikke mindst i takt med at metoderne til opgradering og kondensering også forfines og effektiviseres.    
    
Fakta om Biogas2020
Biogas2020 er et skandinavisk biogasprojekt, der handler om at styrke samarbejdet omkring udnyttelsen af biogas. Selve konferencen er et led i dette samarbejde. Skive Kommune er via Energibyen Skive en aktiv del af projektet.