DGC deltager i EUDP-projekt om demonstration af absorptionsvarmepumpe


nyhed
19. september 2017

I næste uge bliver der taget et skridt videre i et EUDP-projekt om direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper, når der er følgegruppemøde i Hjallerup. Dansk Gasteknisk Center (DGC) deltager blandt andre med Lars Jørgensen som projektleder på projektet, sammen med Grøn Energi og Aktive Energi Anlæg i det EUDP-støttede projekt, hvis sigte er at undersøge, hvordan direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper kan indgå i et fjernvarmesystem.
 
Foruden de tre projektpartnere deltager fire fjernvarmeselskaber i følgegruppen: Hjallerup Fjernvarme, Skagen Varmeværk, Skals Kraftvarmeværk og Lemvig Varmeværk. 

Hjallerup investerer i absorptionsvarmepumpe
Hjallerup Fjernvarme, har som led i projektet, valgt at investere i en direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe. Varmepumpen skal placeres ved værket i Klokkerholm og køle på transmissionsledningen mellem Klokkerholm og solvarmeanlægget. Det betyder, at ledningstabet på transmissionsforbindelsen og varmetabet fra solvarmeanlægget reduceres markant. Ydelsen fra solvarmeanlægget øges samtidig, og med det mindskede varmetab fra samme kan produktionsperioden for solvarmeanlægget udvides forår og efterår. Varmen fra varmepumpen leveres tilbage andetsteds i systemet tættere på forbrugerne.
 
Det er forventningen, at varmepumpen i projektet kan give en årlig besparelse på 1,3 millioner kroner på hele varmeproduktionen til Hjallerup/Klokkerholm. Dermed skal den være med til at kompensere for noget af den varmeprisstigning, borgerne i Hjallerup og Klokkerholm har i udsigt, når ”grundbeløbet” bortfalder med udgangen af 2018. Testperioden forventes at begynde i marts 2018.

Fakta om projektet
Projektet har til formål at etablere og demonstrere en direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe i ”fjernvarmestørrelse” med fokus på konkurrencedygtig varmepris, høj VE-andel og brændselseffektiv drift. Projektets mål er endvidere at demonstrere en teknologi, der medvirker til og fremmer gassystemets omstilling til grønne VE-gasser. Projektet er opdelt i to faser. I fase 1 laves det indledende arbejde med teknologibeskrivelse og økonomiske beregninger, mens fase 2 består af installation af demonstrationsanlægget samt målinger og dokumentation.

Foto: Danstoker

Et eksempel på en direkte fyret absorptionsvarmepumpe. Gasbrænderen ses som en rød blok til venstre i billedet. Varmepumpen er af fabrikatet Thermex. Billedet er stillet til rådighed af Danstoker A/S