DGC er repræsenteret i Energinets Interessentforum


nyhed
29. december 2017

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, har udpeget Per G. Kristensen som Dansk Gasteknisk Centers repræsentant i Energinets Interessentforum i perioden 2018-2020.
 
Ministeren har desuden udpeget Jørgen G. Jørgensen, direktør i Frie Funktionærer, som formand for Energinets Interessentforum i samme periode.
 
Fakta om Energinets Interessentforum
  • Som en lovpligtig del af Energinets styring samarbejder virksomheden med et Interessentforum bestående af en formand og 25 eksterne medlemmer.
  • Interessentforummet afgiver udtalelser til ledelsen af Energinet om Energinets overordnede strategier og planer for at understøtte driften af selskabet.
  • Energinets Interessentforum udpeges af ministeren og består af repræsentanter fra el-, gas- og varmesektoren, interesseorganisationer og forskningsmiljøer.
  • Energinet varetager sekretariatsfunktionen for Interessentforum, som mødes 1-2 gange årligt.

Læs mere om Energinets Interessentforum