DGC hjælper med undervisning om CE-mærkning af gasapparater


nyhed
20. september 2017

DGC har været med til at hjælpe Erhvervsakademi Sjælland med deres undervisning. Undervisningen har koncentreret sig om Gasapparatdirektivet, overgangen til Gasapparatforordningen i 2018 og reglerne for, hvordan mærkeplader de såkaldte CE-mærker til apparater, der benytter gas, skal udformes og også forskellige aftrækskategorier.
 
Erhvervsakademiet har stået for at undervise i betydningen af reglementer, autorisationer og certifikater, som alt sammen er en del af pensum, når A-certifikatet for gastekniske anlæg skal erhverves.