DGC klar med nye publikationer og hjemmeside om energi og miljø


nyhed
17. maj 2017

DGC har udarbejdet et notat, en rapport og lavet en ny hjemmeside. De tre omhandler alle miljø i forhold til gas, men under forskellige former.

Bedre billede af miljøomkostninger
Hvor notatet handler om reduktioner af C02 i den ikke-kvotebelagte sektor og naturgassens anvendelsesmuligheder og udfordringer, beskæftiger rapporten sig med energieffektiviteten og miljøaftryk til varmeforbrug i private boliger. 

Rapporten giver et detaljeret billede af de miljøomkostninger, der er ved boligopvarmning og de medfølgende emissionsomkostninger. Helt konkret stiller rapporten skarpt på, hvorvidt det reelt er fornuftigt at skifte fra individuelle gaskedler til fjernvarme fyret med biomasse og de sundhedsskadelige omkostninger udledningerne fra biomassen kan have.

Se notatet CO2 i den ikke-kvotebelagte sektor

Se rapporten Miljøaftryk og energieffektivitet

Hjemmeside giver bedre overblik
Endelig er den nye hjemmeside Energi og miljødata med til at give et overblik over naturgassens andel af energiforbruget i Danmark og de miljømæssige konsekvenser det har. Hjemmesiden er en opdateret version af en række udgaver af energi og miljøoversigt, som er udkommet siden 1990.

Se den nye hjemmeside Energi og Miljødata