DGC's laboratorium har fået det blå stempel


nyhed
28. november 2017

DGC har haft DANAK på et såkaldt fornyelsesbesøg. Her blev kvalitetssystem og procedurer gennemgået, ligesom også laboratorium og målebiler blev kigget efter i sømmene. DGC fik en god evaluering med nogle mindre afvigelser. På den baggrund har assesorerne indstillet, at akkrediteringen gælder de næste fire år.

DGC er akkrediteret til at foretage måling af emissioner på biogasanlæg, til at foretage test og afprøvning af gasapparater i laboratoriet og til at foretage analyser af naturgas.

Fakta om akkreditering
Akkreditering er et system, der skal skabe mere tillid til de ydelser, som en akkrediteret virksomhed leverer. Når virksomheden lever op til kravene for at være akkrediteret, kan både andre virksomheder, myndigheder og kunder have større tillid til, at kvaliteten fra virksomhedens side bliver som forventet. Virksomheden bliver bedømt på de krav, der gælder for netop denne type af virksomhed.

Akkreditering er i Danmark lovgivningsmæssigt baseret på en EU-forordning, som er implementeret med bekendtgørelser om akkreditering af virksomheder. 

Læs mere om DANAK og akkreditering