Endnu et flot år for DGC


nyhed
5. april 2017

DGC's bestyrelse og generalforsamling godkendte et flot årsregnskab på mødet 5. april 2017. DGC's omsætning i 2016 blev 32 mio. kr., hvilket er 1 mio. mere end omsætningen i 2015. Årets resultat blev et overskud før skat på 3,3 mio. kr., hvilket DGC’s bestyrelse og ledelse var meget tilfredse med. Generalforsamlingen har besluttet at fordele overskuddet mellem aktionærerne.

Bestyrelsen fortsætter med Susanne Juhl, adm. direktør i HMN Naturgas, som formand og Peter A. Hodal, driftsdirektør i Energinet.dk, som næstformand. Carsten Jensen, adm. direktør i Dansk Gas Distribution, er nyvalgt i bestyrelsen. 
 
DGC's bestyrelse:

Susanne Juhl (formand), adm. direktør, HMN Naturgas
Peter A. Hodal (næstformand), driftsdirektør, Energinet.dk
Carsten Jensen, adm. direktør, Dansk Gas Distribution
Henrik Iversen, direktør, HMN Naturgas
Ole Hvelplund, adm. direktør, NGF Nature Energy
Morten Stanley Hansen, gaschef, HOFOR
Søren Stjernqvist, adm. direktør, Teknologisk Institut

Se mere om årsregnskabet
 

Foto af bestyrelsen: Jean Schweitzer