Fælles indsats for grønnere gasfyring med varmepumper


nyhed
10. marts 2017

En indsats for at fremme grønnere gasfyring for husejere i form af de såkaldte gashybridvarmepumper er kommet et skridt nærmere. Der er nemlig i gasbranchen bred opbakning til et nationalt samarbejde med fokus på hybridpumperne, der består af gasfyr og en lille elvarmepumpe. En kombination, der især omkring forår og efterår kan give et lavere gasforbrug. Varmeløsningen kan bruges både i boliger og lidt større bygninger som bl.a. skoler, plejehjem og mindre erhverv. 

LÆS OGSÅ: Guide om nyt gasfyr med varmepumpe

Knap 500.000 sponsor-kroner til den fælles indsats
Det nationale arbejde hen mod grønnere gasfyring er et samarbejde mellem Energistyrelsen, gasselskaberne i Danmark og en række produktleverandører under brancheorganisationen Debra. DGC fungerer som tovholder i samarbejdet. Parterne har hver især bidraget med 1/3 af det samlede beløb. Formålet med indsatsen er blandt andet at efteruddanne vvs'ere og andre relevante aktører på en række kursusdage.

Opstartsmøde på vej
Et opstartsmøde mellem sponsorer og interessenter er næsten på plads, og det er målet, at det fælles arbejde munder ud i deciderede kursusdage fra efteråret 2017. 

LÆS OGSÅ: Sådan fungerer en gashybridvarmepumpe