Invitation til webmøde om naturgaskvalitet


nyhed
21. december 2017

I EU og Danmark vil vi komme til at opleve stigende variationer i gaskvaliteten. Det sker, når forsyningen fra den faldende produktion i Nordsøen skal erstattes med biometan og naturgas fra mange forskellige kilder. Derfor afholder DGC og Energinet et webmøde, der informerer om harmoniseringsprocessen for naturgaskvalitet i EU.

Webmødet finder sted torsdag den 8. februar kl. 14.00 – 15.30.

Den første time af webmødet vil Jean Schweitzer, projektleder, DGC, og Jesper Bruun, seniorsystemanalytiker, Energinet, holde oplæg om processen, mens der den sidste halve time er lagt op til spørgsmål og debat. Interesserede kan tilmelde sig hos Conny R. Petersen, crp@dgc.dk.
 
Meget at vinde ved harmonisering
I dag har hvert enkelt EU-land sin egen gasspecifikation. En harmonisering af gaskvaliteten i EU vil føre til øget konkurrence på gasmarkedet, ligesom det vil give en potentielt bedre forsyningssikkerhed i EU. Den danske delegation i EU-samarbejdet, som består af Jean Schweitzer og Jesper Bruun, er aktive for at sikre, at dette også vil komme de danske aktører på gasmarkedet og forbrugerne til gavn.

Harmoniseringsprocessen begyndte tilbage i 2002, og siden har den udviklet sig. Det er CEN (EU-standardiseringsorganisation), der i øjeblikket har ansvaret for at udvikle en ny standard for gaskvalitet.

Læs mere om harmoniseringsprocessen

Hvad får du indblik i?
Webmødet er gratis at deltage i og giver indblik i følgende:
  • Harmoniseringsprocessens historie (kort)
  • Information om den nuværende harmonisering
  • De mulige scenarier for wobbetal
  • Den danske situation
Hvem deltager?
Mødet er målrettet tekniske medarbejdere fra gasselskaberne, apparatleverandører, slutbrugere og myndigheder, men alle interesserede er velkomne til at deltage.
 
Oplægsholdere
Jesper Bruun, seniorsystemanalytiker, Energinet, jbr@energinet.dk
Jean Schweitzer, projektleder, DGC, jsc@dgc.dk
 
Tilmelding
Interesserede kan tilmelde sig hos Conny R. Petersen, crp@dgc.dk.