Kraftvarmeanlæg kan give gode indtægter, hvis restvarmen udnyttes


nyhed
12. december 2017

I en artikel i magasinet Fjernvarmen skriver Jan de Wit, DGC, m.fl., at det er muligt for anlægsejere at tjene gode penge på drift af gasfyrede kraftvarmeenheder. Det kræver dog typisk, at de investerer i god udnyttelse af restvarmen. 
 
Faldende elpriser betyder mindre drift
Elpriserne er generelt faldet over de senere år, hvilket har medført mindsket indtægt fra elsalg for værker med gasfyrede kraftvarmeanlæg, fx fjernvarmeværker eller industrivirksomheder. I takt med de faldende elpriser, er driftstimetallene for mange kraftvarmeanlæg også faldet. Det gælder dog ikke alle anlæg, og visse har fortsat nogle tusinde timers drift årligt. 
 
Det kan betale sig at investere
Forfatterne forsøger at belyse, hvorfor nogle anlæg har god aktiv drift, mens andre mere eller mindre synes at have indstillet driften. Det viser sig, at ved at investere i tilpasning og optimering af kraftvarmeanlægget kan værkerne øge drifttimetallet og nedbringe varmeprisen, samtidig med at de får en god indtægt. En af de væsentligste investeringsmuligheder er at udnytte restvarmen fra anlægget. 
 
En del af resultaterne i artiklen er fremkommet i et ForskEL-støttet projekt, hvori Added Values, Dansk Gasteknisk Center (DGC) og Grøn Energi/Dansk Fjernvarme samt et antal decentrale kraftvarmeværker deltager.