Ny oversigt over drift og økonomi ved gasfyret kraftvarme


nyhed
22. november 2017

Hvilke muligheder har de decentrale kraftvarmeværker for at styrke deres økonomi? Det spørgsmål har DGC undersøgt i samarbejde med bl.a. Grøn Energi, Added Values og en række fjernvarmeværker. Resultater fra det ForskEL-støttede projekt ”Mobilisering af gasfyret kraftvarme til balance- og spidslastydelser” er blevet sammenfattet i et overskueligt hæfte.

Hæftet henvender sig især til drifts- og bestyrelsesfolk på de danske decentrale kraftvarmeværker, som ønsker at forbedre økonomien for deres kraftvarmeanlæg.

Forslag og overblik
Hæftet skaber overblik over de forhold, der har betydning for økonomien på et gasfyret kraftvarmeværk, ligesom det kommer med forslag til, hvordan de ude på værkerne kan forbedre økonomien for deres kraftvarmeanlæg.

De emner, hæftet behandler, omfatter blandt andet brændselsudgifter, virkningsgrader, afregning af gasforbruget, mulighederne på elmarkedet, udgifterne til service og investeringsmuligheder. Alt sammen emner, decentrale kraftvarmeselskaber bør forholde sig til i bestræbelserne på at styrke deres økonomi.

Forskellige løsninger
Nogle af virkemidlerne i hæftet kan implementeres relativt enkelt og uden omkostninger, mens andre virkemidler kræver mere planlægning og yderligere investeringer.

Find det nye hæfte her