Ny udgave af "Pas på gasledningerne"


nyhed
25. oktober 2017

En opdateret 2017-version af brochuren "Pas på gasledningerne!" er klar. Brochuren giver teknisk vejledning til bl.a. rådgivere og entreprenører, der udfører anlægs-, bygge- og ledningsarbejder i nærheden af gasledninger, herunder også biogasledninger.

"Pas på gasledningerne!" giver fx oplysninger om de gældende sikkerhedsafstande for de forskellige gasledninger og hvilke afstandsregler der gælder mellem gasledninger og andre anlæg i jord. Den nye udgave afløser den tidligere fra 2013 og indeholder nogle få ændringer og uddybninger. Der er ikke ændret på afstandskravene til andre ledningsanlæg. 

Brochuren er udgivet af gasselskaberne og HOFOR, og DGC har stået for revisionen.

Hent "Pas på gasledningerne!"