Nyt ansigt i DGC


nyhed
27. december 2017

DGC har i december sagt velkommen til ingeniøren Anette Münther Hansen, der er ansat som projektleder med fokus på blandt andet biogas og databehandling.

Bred erfaring
Anette har tidligere arbejdet i Haldor Topsøe, hvor hun både beskæftigede sig med svovlgasrensning og med reforming af naturgas og efterfølgende produktion af ammoniak, methanol eller syntesegas. Hun har også erfaring som procesingeniør fra virksomheden Cool Sorption, hvor hun har designet og optimeret genvindingsanlæg til rensning af benzin- og råoliedampe.

Anette Münther Hansen er 30 år og uddannet kemiingeniør fra DTU med speciale i proceskemi. Privat er hun gift, mor til to mindre børn og bosat i København.