Nyt fra IEA Hydrogen


nyhed
20. december 2017

Styregruppen for IEA Hydrogen mødtes d. 14.-15. december i Napoli, hvor mødet blev holdt parallelt med European Fuel Cell Conference - EFC17. Både ved åbningen af konferencen og ved IEA-mødet var der stor fokus på hydrogens rolle som transportbrændstof samt hydrogens rolle som energibærer og ”sektorintegrater”.
 
Foruden medlemmer af IEA Hydrogen deltog repræsentanter fra IEA's analyseafdeling, formanden for CERT (IEA’s videnskabelige komité), Hydrogen Council (etableret ved World Economic Forum i Davos 2017) og UNIDO (FN-organisation, som bidrager med bistand om energiprojekter til udviklingslande).
 
Dansk hæder på EFC17
Ved konferencens åbning blev Søren Højgaard Jensen, DTU, hædret for sit paper: PRESSURIZED REVERSIBLE OPERATION OF A 30-CELL SOLID OXIDE CELL STACK USING CARBONACEOUS GASES, som blev kåret til konferencens 3. bedste paper.
 
Hydrogen globalt
Efter nogle år hvor det primært har været brændselscelledrevne biler, der har været i fokus, så er der nu også opmærksomhed på områderne:

 • Industriens mulighed for at konvertere industriprocesser til VE via hydrogen.
 • Muligheden for udnytte allerede eksisterende energiinfrastruktur ved omlægning til VE, hvor især Holland og UK er aktive mht. mulighederne for at anvende eksisterende gasnet og offshoreanlæg til transport og produktion af hydrogen.

I Australien er der p.t. stor interesse for hydrogens rolle i bestræbelser på at udfase kul til fordel for PV (solceller) og vind, og i Japan har premierministeren sat sig for bordenden i bestræbelserne på at få hydrogen introduceret i transportsektoren – hvilket ønskes demonstreret i forbindelse med OL i Tokyo i 2020.
 
På mødet præsenterede IEA studiet: Renewable Energy for Industry, 2017, som også inkluderer hydrogens fremtidige rolle.
 
Nye aktiviteter i IEA Hydrogen
Opmærksomheden på hydrogens rolle ved omlægning og integration af energisystemerne giver også anledning til mange nye forslag om samarbejder.
Styregruppen godkendte forberedelser af nye samarbeder om:

 • Issues affecting market deployment of technologies that could be deployed in the short term – things we need to do now
 • Pathways to scale from existing microscale activities to the large-scale activities in the future
 • Engineering challenges for hydrogen infrastructure, including pipelines (new and repurposed) and geological storage
 • Hydrogen in industry
 • Engagement strategies and materials
 • Biological production and conversion of hydrogen for Energy and Chemicals – continuation of Task 34 (Biological H2 for Energy and Environment)

Hvorvidt disse samarbejdsprojekter realiseres afhænger dels af, om der er tilstrækkelig interesse for deltagelse og dels af, om der er et medlem, der kan afsætte de nødvendige ressourcer til en projektleder. Kontakt venligst Jan K. Jensen, DGC, jkj@dgc.dk, hvis du har interesse i at deltage i et eller flere af de nævnte områder.
 
Af de igangværende projekter er følgende under rapportering:

 • Local Hydrogen Supply for Energy Applications (Task 33)
 • Biological Hydrogen for Energy and Environment (Task 34)
 • Renewable Hydrogen Production (Task 35)

En kort status for alle igangværende aktiviteter fås i IEA Hydrogens nyhedsbrev.
 
Fokus på IEA’s teknologisamarbejde
IEA’s direktør Fatih Birol har besluttet yderligere at inddrage og synliggøre arbejdet IEA’s 38 tekniske programmer (TCP’s, Technology Collaboration Programmes). Formanden for IEA’s videnskabelige komite (CERT) A. Mignone deltog derfor også i IEA Hydrogen mødet for at orientere om planerne, som både indebærer et nærmere samarbejde med andre TCP’er (vind, transport, ..) samt øget fokus på resultatformidling. Yderligere info: ieahydrogen.org eller Jan K. Jensen, DGC, jkj@dgc.dk.
 

FAKTA om IEA’s brintsamarbejde
Det Internationale Energiagentur (IEA) er en organisation, der fungerer som energitænketank i de 28 medlemslandes bestræbelser på at sikre pålidelig samt økonomisk og miljømæssig bæredygtig energi.

IEA Hydrogen er et af IEA’s i alt 38 teknologisamarbejder. Brintsamarbejdet har 26 medlemmer fra Europa, USA, Asien, Australien og New Zealand, og grundlaget for samarbejdet er et femårigt arbejdsprogram (2015-2020).

DGC’s vicedirektør, Jan K. Jensen, er den danske repræsentant i IEA Hydrogen’s styregruppe (Executive Committee). DGC’s deltagelse i IEA-arbejdet støttes af EUDP og gasselskaberne.