Sådan kan C02 udnyttes


nyhed
29. november 2017

Dansk Gasteknisk Center (DGC) er projektleder på projektet FutureGas, der har til formål af udforske og finde frem til nye måder at anvende CO2 fra biogasanlæg på.

Nabin Aryal fra DGC, som arbejder på FutureGas-projektet, har fået offentliggjort en artikel om mikrobiell elektrosyntese (MES) af kemikalier fra CO2. Artiklen er publiceret i tidsskriftet "Green Chemistry" under engelske Royal Society of Chemistry, som er en af verdens førende videnskabelige platforme for kemi.

CO2 fra biogas har flere anvendelsesmuligheder
Helt forenklet handler Nabin Aryals forskning om, hvordan CO2 fra fx biogas og el fra solceller og vindmøller kan anvendes til produktion af kulstofforbindelser, der kan bruges som byggesten til blandt andet brændstof og til forskellige kemikalier.
I processen indgår blandt andet nogle bakterier, der er med til at sørge for, at der i sidste ende kan dannes brændstof som bioethanol, som de såkaldte flex-fuel-biler, der særligt findes i USA, kan køre på.

Find Nabin Aryals artikel  (kun muligt at hente hele artiklen mod betaling)