Smart Energy Networks holder workshop om 15 nye anbefalinger


nyhed
10. maj 2017

I slutningen af måneden afholder partnerskabet for Smart Energy Networks (SEN) en international workshop.

På workshoppen skal partnerskabets strategi og 15 seneste anbefalinger præsenteres og diskuteres.

De 15 anbefalinger tager alle udgangspunkt i det faktum, at hvis det danske energisystem skal være bæredygtigt og fossiluafhængigt i 2050 er der tre hovedudfordringer:

  • Hovedparten af energien skal komme fra sol og vind
  • Skabe balance mellem forbrug og produktion
  • Finde bæredygtige løsninger for transportsektoren

Danske visioner præsenteres

På workshoppen bliver visionerne for udviklingen af det danske energisystem præsenteret. Der skal også findes frem til, hvilke løsninger og udfordringer, der findes på vejen til at kunne opfylde 2030 og 2050 målene. Og så skal det debateres hvilke muligheder og udfordringer, der er ved realiseringen af et integreret fossilfrit energisystem.
 
DGC har deltaget aktivt i SEN arbejdet i en årrække, dels i kraft af formandskab for partnerskabet og dels ved udviklingen af SENs FUD-anbefalinger (Forskning, udvikling og demonstration) for smart energi.
 
Workshoppen bliver afholdt mandag den 29. maj på Aalborg Universitet, København.