Standarden for gas til køretøjer er nu vedtaget


nyhed
21. marts 2017

Arbejdet med at standardisere opgraderet biogas nærmer sig en afslutning. Standardiseringen består af to dele, nemlig en del, der handler om gas til nettet (EN16723-1) og en del, der handler om gas til køretøjer. (En16723-2)
Førstnævnte blev vedtaget i august 2016, og i februar i år, blev altså også sidstnævnte, standarden for gas til køretøjer, vedtaget. Standarden for gas til køretøjer beskriver kravene til den gas, der kommer ud af standeren på en tankstation og altså som udgangspunkt ikke den gas, der forsyner stationen.

Ny gaslov får betydning for den vedtagede standard
Standarden for gas til køretøjer vil sammen med den anden regulering blive afspejlet i en ny gaslov, der er ved at blive udarbejdet. Den nye gaslov ventes at træde i kraft i april 2018. Det er Sikkerhedsstyrelsen, der er myndighed i Danmark, når det gælder gaskvaliteten ved tankstationerne.