Tyskland satser på gasbiler


nyhed
9. maj 2017

I Tyskland er der indgået en aftale om at satse på ”gas mobility”, hvor naturgas - i et kortere tidsperspektiv – anses for det mest effektive virkemiddel, når transportsektorens miljøbelastning skal reduceres, skriver GNV Magazine på sin hjemmeside.
Der er i dag 900 gastankstationer i Tyskland og aftalen indebærer, at der frem til 2025 etableres yderligere 1100 gastankstationer.

1 million gaskøretøjer
Forventningen er, at antallet af gasdrevne køretøjer samtidig øges til 1 million.

Rammevilkårene for gas til transport er langt bedre i Tyskland end i Danmark. Udgiften til brændstof til en gasdreven bil i Tyskland udgør således kun halvdelen af brændstofudgiften til en benzindreven bil. 

I Danmark er prisen for gas til drivmiddel 50 % højere end i Tyskland og på niveau med prisen for benzin og diesel.

Læs artiklen fra GNV Magazine