Vi fører på brint, men halter bagud med metangas


nyhed
20. marts 2017

Når det gælder status for gas i transportsektoren i 2017 er Danmark i front med brint. Her er Danmark intet mindre end et foregangsland mht. etablering af tankningsinfrastruktur til brintbiler. I de seneste 10 år er der etableret 10 brinttankstationer nogenlunde jævnt fordelt over det danske land. De mange brinttankstationer gør Danmark til det land med den største tæthed af denne type stationer.

Læs hele artiklen om gas i transportsektoren