Årets sidste debatindlæg på Energy Supply


nyhed
13. december 2018

DGC-direktør Thea Larsen har for sidste gang i år leveret et debatindlæg på Energy Supply.

Denne gang handler det om gassens rolle i det grønne energisystem, som var temaet ved Årets Gaskonference. Her blev der både talt om hybridvarmepumper, og om at gassen også er på dagsorden i EU. 

I indlægget står blandt andet:

"Og netop ved at få udbredt hybridvarmepumperne giver det mulighed for at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt. For gasnettet har jo en teknisk levetid mange årtier frem."

Og videre

"Ifølge EU-parlamentariker Morten Helveg er der i EU-Parlamentet stor fokus på gas, og der bliver barslet med en stor gaspakke efter 2019 fra den kant. Helveg mener i øvrigt, at den danske gasbranche har forudsætningerne for at vise vejen for en fornuftig grøn omstilling på europæisk plan".

Læs hele debatindlægget på Energy Supply