DGC godt repræsenteret ved Gastekniske Dage


nyhed
9. maj 2018

Dag nummer 2 af Gastekniske Dage går i gang kl. 8.30, når Energinet holder et indlæg om, hvad Energinet gør, når Tyra lukker ned i 2019.

7 DGC'ere holder indlæg
På konferencens første dag stod DGC-medarbejdere for ikke færre end 5 faglige indlæg. Jean Schweitzer talte om ECOTEST-projektet, Bjørn K. Eliasen talte med en kollega fra branchen om billigere og mere effektiv varme, Anette Münther Hansen havde et indlæg om opgraderingsomkostninger mv., og Per G. Kristensen og Helle G. Nygaard talte om hhv. europæiske og danske erfaringer i forhold til metantab fra nettet.

På konferencens anden dag skal Niels Bjarne Rasmussen holde et indlæg om, hvordan forgasning opnår en fremtid i Danmark, mens Jonas Hoen vil tale om kondenserende strålevarme.

Udstilling ud over det sædvanlige
DGC er også repræsenteret ved konferencen som udstiller. I år med en lidt spektakulær udstilling, da DGC har kørt en af sine målebiler ind i udstillingen for at demonstrere, hvordan vi er i stand til at hjælpe med at måle hvor meget gas, der slipper ud af fx et biogasanlæg.

Læs mere om, hvad DGC tilbyder i forhold til måling af metanudslip