DGC-medarbejder bliver nævnsmedlem


nyhed
12. december 2018

Jan K. Jensen, vicedirektør i DGC, er blevet udpeget som nævnsmedlem af Energiklagenævnet.

DGC deltager i Energiklagenævnet med viden om lov om fremme af energibesparelser i bygninger, herunder særligt økonomisk og teknisk sagkundskab vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af energispareaktiviteter.

Energiklagenævnet er et uafhængigt domstolslignende klageorgan, der er øverste klageinstans for afgørelser, truffet af energimyndigheder som Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet og kommunerne.

Energiklagenævnet består af 27 medlemmer, der er udpeget for en periode på 4 år.