Energinet køber HMN GasNet


nyhed
21. december 2018

DGC's ejer, HMN GASnet har i dag underskrevet en aftale med en anden ejer; Energinet om at overdrage sine aktiver til det statslige selskab. 

Aftalen skal godkendes af HMN’s repræsentantskab og konkurrencemyndighederne, før den kan træde i kraft – forventet senest d. 1. april 2019.
 

HMN GasNet indtræder i Energinet-koncernen som et selvstændigt datterselskab på linje med Dansk Gas Distribution, men fortsætter med egen ledelse, systemer osv. Sådan vil det være, indtil der dannes et samlet gasdistributionsselskab. Hvornår dette vil ske, er der endnu ikke noget konkret bud 

Ejerkredsen fordeler sig på nuværende tidspunkt på følgende måde:

 

  • HMN GasNet (43,3 %)
  • Dansk Gas Distribution (36 %)
  • Energinet ( 13,9 %)
  • DGD Holding (6,8 %)

Hvordan fordelingen kommer til at se ud efter den 1. april er endnu ikke fastlagt.

Prisen for HMNs 9.812 km lange gasnet bliver 1,8 mia. kr.

Med aftalen overtager Energinet gasdistributionsnettet i Nord- og Midjylland, i hovedstadsområdet og i i Nordsjælland.