EUDP-støtte til DGC-projekter


nyhed
15. august 2018

EUDP-støtte til DGC-projekter. DGC har fået tildelt penge til tre forskellige projekter fra EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Der er tale om projektet: Demonstration af forbedret metanproduktion fra ammoniak-forbehandlede biomasser i biogasanlæg. På dette projekt er DGC ansøger mens Lundsby Biogas A/S, DTU, Madsen Bioenergi I/S og ENVIDAN A/S er medansøgere.

DGC har også fået tildelt penge til IEA Hydrogen 2019 -2020. Og sidst er DGC projektpartner i et projektet Biogas Roslev - Power to gas, hvor Electrochae.dk APS er ansøger.

EUDP spiller afgørende rolle for energiteknologien
”EUDP er afgørende i vores arbejde med at sikre udvikling af fremtidens energiteknologi.  Med de 191 mio. kr., der nu er uddelt til i alt 25 projekter, bidrager vi helt konkret til at fremme den grønne omstilling, samtidig med at vi styrker vores position som grønt foregangsland og bidrager til yderligere vækst og arbejdspladser i energisektoren,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Ifølge ministeren bliver der for hver støttekrone til de gode energiteknologiske ideer, som vi har her i Danmark,  i gennemsnit en øget eksport på to kroner.  Det siger noget om, at et program som EUDP også har en central rolle for dansk eksport af fremtidens energiløsninger. Hvilket også er årsagen til at regeringen arbejder for, at EUDP-midlerne forhøjes i de kommende år.

I alt har 82 projekter søgt om støtte i denne første ansøgningsrunde i 2018, og 25 af dem har nu fået støttekroner.
Der er stadig ca. 196 mio. kr. tilbage i dettes års EUDP-pulje. Anden ansøgningsrunde til EUDP har frist 7. september 2018.

Fakta
EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark mere energieffektiv og uafhængig af fossile brændsler i 2050 og samtidig skaber vækst og arbejdspladser.

EUDP giver tilsagn om støtte på 191 mio. kroner i denne ansøgningsrunde til projekter inden for udvikling og demonstration af energiteknologi.
Tilskuddene gives til projekter inden for teknologiområder som blandt andet vindkraft, solenergi og energieffektivitet.
Projektejerne bidrager selv med 321 mio. kr. til projekterne.
De to omtalte projekter har fået tilsagn om støtte på henholdsvis 14 mio. kr. (Simens Gamesa) og 1,6 mio. kr. (Fr. Petersens Maskinfabrik).
Der var søgt støtte for i alt 671 mio. kr. i denne ansøgningsrunde.