EUDP-støtte til to DGC-projekter


nyhed
18. december 2018

To projekter, som DGC deltager i, har fået tilsagn om støtte fra EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.

Interne varmekilder på værkerne skal undersøges
DGC har sammen med EMD (projektleder), Grøn-Energi/Dansk Fjernvarme og Aalborg Universitet fået tilsagn om EUDP-støtte til projektet ”Metoder til effektiv udnyttelse af værksinterne varmekilder med varmepumper”.

Værksinterne varmekilder kan være akkumuleringstanke, transmissionsledninger og andre interne processtrømme. Udnyttelse af disse giver mulighed for øget VE-integration på værkerne og mindre energitab. Et eksempel kan være øget ydelse og længere anvendelse af solvarmeanlæg i både dagtimer og sæson. Et andet eksempel kan være øget varmeydelse fra andre produktionsenheder på værkerne.
 
Det mest anvendte beregnings- og dokumentationsprogram for projekter på eksempelvis fjernvarmeværkerne kan pt. ikke umiddelbart anvendes ved varmepumpedrift på sådanne værksinterne varmekilder. EUDP projektets formål er at forsøge at gøre dette muligt samt eksemplificere værksinterne varmekilder herunder fordele/ulemper/udfordringer ved disse. 
Yderligere information hos Jan de Wit, DGC.
 
Produktion af bionaturgas skal gøres mere attraktiv
DGC har fået tilsagn om støtte fra EUDP til projektet ”Energi- og omkostningsoptimering af bionaturgasproduktion”. Budgettet er på 4,2 mio. kr., heraf er EUDP-tilskuddet 2,4 mio. kr. 
 
Bionaturgas (opgraderet biogas i naturgasnettet) bliver i nogle sammenhænge betragtet som en dyr form for vedvarende energi, sammenlignet med fx el fra vindmøller og solceller. Selvom bionaturgas har en række fordele, fx lave lagringsomkostninger, og at det indgår i en affaldsbehandlingsproces, skal der gøres noget for at sænke bionaturgassens produktionsomkostninger. 
Dette projekt skal bidrage til at forøge de økonomiske incitamenter ved bionaturgasproduktion ved at forøge indtægterne og reducere producentens omkostninger. Projektets resultater præsenteres i et forsknings-, udviklings og demonstrationskatalog, således at aktører i biogasbranchen har et nemt tilgængeligt værktøj til at beslutte, hvilke tiltag der er relevante at vurdere i deres konkrete anlæg.
 
Projektet er et samarbejde mellem Dansk Gasteknisk Center (projektleder), PlanEnergi, Aarhus Universitet, Foreningen Biogasbranchen, HMN Naturgas, Dansk Gas Distribution og Dansk Fagcenter for Biogas. Projektet løber fra januar 2019 til juni 2020. 
Yderligere information hos Thomas Hernø, DGC.