Forskningsprojektet SYNFERON godt på vej


nyhed
28. august 2018

Det 4-årige projekt SYNFERON, som DGC er en del af, er nu nået et vigtigt skridt videre. DGC har i de seneste måneder prøvekørt en forgasser på sit laboratorium i Hørsholm. Produktet er en syngas med høje koncentrationer af CO, H2 og CO2. Tjæren i syngassen skal omdannes i en tjærekrakker, hvor delene er anskaffet, men den er endnu ikke sat i drift. Dette vil ske i løbet af efteråret 2018. Herefter skal gassen omdannes til gas eller flydende brændstof. Desuden skal en biometaneringsenhed, som er fremstillet på DTU, installeres hos DGC for at omdanne syngas fra forgasseren til biogas. Denne biogas vil i sammensætning være tæt på almindelig biogas.
 
Sikring af fremtidens forsyning med VE-gas
Det overordnede mål med projektet SYNFERON er at bidrage til at sikre fremtidens forsyning med VE-gas. Der er tale om fuld konvertering af 2. generations biomasse til biobrændsel, herunder VE-gasser, som kan tilsættes til naturgasnettet og lagres.
Syntesegas produceret ved forgasning af fx halm eller træflis skal omdannes til enten flydende brændstof eller metan, før den kan lagres eller tilsættes naturgasnettet. De eksisterende omdannelsesprocesser er relativt dyre, og en betydelig procentdel af energiindholdet i syntesegassen går tabt. Og det er dét projektet SYNFERON (Optimised SYNgas FERermentatiON for biofuels production) skal finde en løsning på.
 
17 mio. til forskningssamarbejdet
Innovationsfonden har givet 17 mio. kr. til projektet, der har et samlet budget på 21 mio kr. Forskningssamarbejdet omfatter foruden DGC  forskningsgrupper fra DTU, virksomhederne Aquaporin A/S og Biosystemer ApS med ekspertise i separationer, den østrigske virksomhed Highterm Research GmbH med ekspertise inden for forgasning samt Iowa State University i USA.